جزئیات پزشک
نام پزشکدكتر مبينا موعودي
تخصصتصویر برداری ، سونوگرافی
تجربه7+ سال
محل فعالیتبیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی