جزئیات پزشک
نام پزشکدکتر امیر بهزادی
تخصصمتخصص دام کوچک و اگزوتیک
تجربه7+ سال
محل فعالیتبخش داخلی بیمارستان دامپزشکی روحانی

خدمات بیمارستان دامپزشکی روحانی

بیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی با کادر مجرب، آماده ی ارائه ی تمامی خدمات دامپزشکی بصورت شبانه روزی می باشد.
این مجموعه جهت رفاه حال پت های عزیز و همچنین سرپرستان محترم خدمات گرومینگ و شستشو را ارائه میدهد 
 جهت هماهنگی و نوبت دهی با بیمارستان دکتر روحانی تماس بگیرید.