• آزمایشگاه
  • اصلاح و شست و شو
  • اگزوتیک
  • تصویر برداری
  • جراح
  • داخلی
  • دام کوچک
  • مدیریت
  • همه بخش ها

دکتر امیر بهزادی

دام کوچک

احمد تقی پور

اصلاح و شست و شو

دکتر محمد روحانی

دکتر محمد روحانی

مدیریت

دکتر مبینا موعودی

دكتر مبينا موعودي

تصویر برداری

دكتر ماهان محسني مفيدي

آزمایشگاه

دکتر بهاره فلاح

دكتر بهاره فلاح

داخلی

دكتر مژده هدايتي

داخلی